StaffChat [NL] 1.9


Tested Minecraft Versions:
  • 1.10
  • 1.11
  • 1.12
wou je altijd al een nederlandse staffchat plugin? nou hier is ie dan!
hij doet het vanaf minecraft versie 1.10

hoe werkt het?
nou goeie vraag
het werkt zo: als je in de chat typt enkel /sc typt dan krijg je een bericht dat het niet verzonden kon worden.
en als je /sc <bericht> typt dan krijgen alle staffleden het te zien als ze de permissie hebben.
en als je de permissie niet hebt dan kan je wel /sc typen maar dan krijg je een geen permissie bericht te zien.

als je /screload typt dan reload je alle configs

en het werkt ook met kleurcodes (& symbool)

Commands en permissies:
Code (Text):
commands:
  staffchat:
    description: praat in staffchat
    aliases: [sc]
  screload:
    description: reload alle configs

permissions:
  staffchat.use:
    description: staffchat gebruiken
    default: false
  sc.reload:
    description: reload alle configs
    default: false

Config
:
config.yml
Code (Text):
Prefix: "&a[&cStaff&3Chat&a]&r"
lang.yml
Code (Text):
no-permission-message: "&cje hebt geen permissies om dit te doen!"
deny-send-message: "&cSorry, maar dit kunnen we helaas niet sturen naar de andere staff leden omdat, er niks staat!"
de prefix is voor alle berichten behalve voor de reload berichten. zoals de geen permissie bericht en dat hij het gereload heeft